बाइबलिय ईश्वरशास्त्रमा येशू ख्रीष्टलाई कसरी बुद्धिको मुर्त रुपमा चित्रण गरिएको छ ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ,  बाइबलिय ईश्वरशास्त्रमा येशू ख्रीष्टलाई कसरी बुद्धिको मुर्त रुपमा चित्रण …

के अन्यभाषा बोल्ने मान्छेसँग मात्र पवित्र आत्माको भरिपुरी हुन्छ, अनी अरु सँग हुँदैन ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ,  के अन्यभाषा बोल्ने मान्छेसँग मात्र पवित्र आत्माको भरिपुरी हुन्छ, अनी अरु…

एफिसी १ः४-५ को मतलव के हो ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ,  एफिसी १ः४-५ को मतलव के हो ?

व्याख्यात्मक प्रचार भनेको के हो ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ,   व्याख्यात्मक प्रचार भनेको के हो ?

के अहिले पनी प्रेरितहरु छन त ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ,  के अहिले पनी प्रेरितहरु छन त ?

RC Sproul Quotes

1.  हाम्रो कर्तव्य भनेको बाइबलले जे सिकाउछ त्यसमा विश्वास गर्नू र त्यही कुरा सिकाउनु हो तर हामीलाई के मन लाग्छ त्यो सिकाउनु होइन । - आर सी स्प्रोल 2.   असल जमिन यसकारण असल छ । किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरले आत्मामा अलौकिक काम गर्नुभएको छ । -आर.सि.स्प…

Paul David Washer Quotes

1.  संगती त्यो होइन जहाँ दुई जना विश्वासीहरु भेटघाट गर्छन, तर संगती त्यो हो जब दुई जना विश्वासीहरु भेटघाट गर्छन अनी येशू ख्रीष्टको बारेमा कुराकानी गर्छन । - पावल डेभिड वासर   2.   क्रूस चाहीँ हाम्रो महान योग्यताको चिन्ह होइन बरु हाम्रो महान भ्रष्टताको…

Load More
That is All