Podcast

बाइबलिय ईश्वरशास्त्रमा येशू ख्रीष्टलाई कसरी बुद्धिको मुर्त रुपमा चित्रण गरिएको छ ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ,  बाइबलिय ईश्वरशास्त्रमा येशू ख्रीष्टलाई कसरी बुद्धिको मुर्त रुपमा चित्रण …

के अन्यभाषा बोल्ने मान्छेसँग मात्र पवित्र आत्माको भरिपुरी हुन्छ, अनी अरु सँग हुँदैन ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ,  के अन्यभाषा बोल्ने मान्छेसँग मात्र पवित्र आत्माको भरिपुरी हुन्छ, अनी अरु…

एफिसी १ः४-५ को मतलव के हो ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ,  एफिसी १ः४-५ को मतलव के हो ?

व्याख्यात्मक प्रचार भनेको के हो ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ,   व्याख्यात्मक प्रचार भनेको के हो ?

के अहिले पनी प्रेरितहरु छन त ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ,  के अहिले पनी प्रेरितहरु छन त ?

सिद्धान्त र ईश्वरशास्त्र विच के भिन्नता छ ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  ।  आजको प्रश्न पा.एलान आचार्यले धनगढिबाट पठाउनुभएको छ । उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ । सिद्धान्त र ईश्वरशास…

ईश्वरशास्त्र भनेको के हो ?

ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसअनुसार यो पहिलो प्रश्न सनम क्षेत्रीले कैलाली बाट सोध्नुभएको छ । उहाँको प्रश्न यसप्रकार छ, ईश्वरशास्त्र…

That is All