सिद्धान्त र ईश्वरशास्त्र विच के भिन्नता छ ?

 ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । आजको प्रश्न पा.एलान आचार्यले धनगढिबाट पठाउनुभएको छ । उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ । सिद्धान्त र ईश्वरशास्त्र विच के भिन्नता छ ?Post a Comment

Previous Post Next Post