भजन गित : येशूले पूरै तिर्नुभो ।
१. उद्धारकर्ता भन्नुहुन्छ, तिमी औधी कमजोर छौ

प्रार्थनामा जाग रह, पुरै शक्ति मबाट लेउ


को. येशूले पूरै तिर्नुभो, ऋणी म उहाँको

पापले छोडेथ्यो रातो दाग, उहाँले हिउँसरी पार्नुभो


२. प्रभु साच्चै म पाउछु, तपाईको सामर्थ्य अब

केवल त्यसले कोर भाग्छ, गाल्छ ढुङगाको ह्रदय


३. तपाईको अनुग्रह पाउन, छैन असल केहि ममा

सेतै पारी धुन्छु मेरा वस्त्र, क्रुसको रगतमा


४. अनि पूर्ण भई उहाँमा, उभिँदा सामु सिंहासन

अझै भन्नेछु येशू मरे बचाउन मेरो प्राणOriginal by Elvina M. Hall (1865)

Nepali translation: B.K. Shrestha


Post a Comment

Previous Post Next Post