के अन्यभाषा बोल्ने मान्छेसँग मात्र पवित्र आत्माको भरिपुरी हुन्छ, अनी अरु सँग हुँदैन ?

 ईश्वरशास्त्र सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तर नेपाली भाषामा नै दिने जमर्को गरी पाष्टर सुरज कासुलालाई प्रश्न भन्ने प्रश्न उत्तर यात्रा शूरु गरेका छौँ  । जसमा आजको प्रश्न यसप्रकार छ, के अन्यभाषा बोल्ने मान्छेसँग मात्र पवित्र आत्माको भरिपुरी हुन्छ, अनी अरु सँग हुँदैन ?
Post a Comment

Previous Post Next Post