Ps. Paul Washer Quotes

Paul David Washer Quotes

1.  संगती त्यो होइन जहाँ दुई जना विश्वासीहरु भेटघाट गर्छन, तर संगती त्यो हो जब दुई जना विश्वासीहरु भेटघाट गर्छन अनी येशू ख्रीष्टको बारेमा कुराकानी गर्छन । - पावल डेभिड वासर   2.   क्रूस चाहीँ हाम्रो महान योग्यताको चिन्ह होइन बरु हाम्रो महान भ्रष्टताको…

Load More
That is All