Ps. Nissan Gharti Quotes

Ps. Nissan Gharti Quotes

1.  हामीले येशू ख्रीष्टमा गरेको विश्वासले मुक्ती कमाउने होइन तर ख्रीष्टले क्रूसमा कमाई सक्नुभएको मुक्तीलाई पवित्र आत्माले नयाँ जन्म दिएपछी विश्वासद्धारा त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो । त्यसकारण विश्वास चाहीँ काम होइन तर माध्यम हो । - निशान घर्ति 2. हाम्र…

Load More
That is All